FONTANELLA,16,1º1ª (al costat de plaça Catalunya)
08010 Barcelona
93 342 45 01

Dilluns a divendres 09:30 a 20:30 h.
Dissabte 09:30 a 17:00 h.